top of page

BRB
Biološka Regenerativna Krv

АдобеСтоцк_546473543 цопи.јпг

Tehnologije biološke regenerativne krvi (BRB - Biological Regenerative Blood) koriste u tretmanima ćelije i njihove proizvode, kao i tkiva. One pozitivno utiču na funkciju jajnika i testisa, kvalitet ćelija i embriona, te receptivnost endometrijuma za usađivanje embriona, čime se ukupno poboljšava reproduktivni uspeh.

hcPRP (Autologne aktivirane visoko koncentrisane plazme bogate trombocitima): Povećana koncentracija trombocita u hcPRP dovodi do veće koncentracije faktora rasta oslobođenih iz aktiviranih trombocita, čime se značajno poboljšava njihov efekat.

BRF (Autologne aktivirane bioregenerativne fibrin): BRF služi kao biorazgradiva komponenta sa multifunkcionalnim ulogama, pružajući idealan supstrat za tkiva, ćelije i/ili njihove proizvode dok igra ključnu ulogu u postizanju hemostaze.

Matične ćelije (SC): Matične ćelije imaju lokalne pozitivne efekte na postojeće matične i druge raznovrsne ćelije, koji se manifestuju različito u zavisnosti od potreba ciljnog tkiva ili organa.

AMSC (Apheresis Mobilised Stem Cell Therapy) ili afereza mobilisanih matičnih ćelija. Matične ćelije (pretežno hematopoetske) iz periferne krvi nakon mobilizacije koštane srži prikupljaju se putem afereze, postupka koji podrazumeva prikupljanje krvi iz venskog sistema i izolaciju matičnih ćelija.

BMSC (Bone Marrow Stem Cell Therapy) ili terapija matičnim ćelijama koštane srži. Prikupljene aspiracijom koštane srži (pretežno mezenchimske), što podrazumeva punkciju kosti i direktno uzimanje uzorka iz koštane srži.

TPE (Terapeutic Plasma Exchange) ili terapijska izmena plazme osvežava plazmu pacijenta uklanjajući čestice koje doprinose bolesti i ubrzanom starenju. TPE je medicinski postupak koji podrazumeva uklanjanje, tretiranje i vraćanje krvne plazme u telo.

bottom of page