top of page

Matične Ćelije i Reprodukcija

Terapija matičnim ćelijama može rezultirati poboljšanjem nivoa hormona, aktivacijom folikula, angiogenezom jajnika i funkcionalnom obnovom. Matične ćelije uglavnom zavise od njihovih parakrinih dejstava, koja mogu proizvesti različite faktore za promociju angiogeneze jajnika i regulaciju ćelijskih funkcija.

Stimulacija Regeneracije Ovarijalnog Tkiva:

Matične ćelije mogu se diferencirati u različite vrste ćelija i stimulisati regeneraciju oštećenog ili atrofiranog ovarijalnog tkiva.

Poboljšanje Vaskularizacije Ovarijuma:

Mobilisane matične ćelije iz periferne krvi ili iz koštane srži mogu imati angiogeni potencijal, što znači da mogu promovisati formiranje novih krvnih sudova.

Regulacija Hormonalne Ravnoteže:

Terapija matičnim ćelijama može uticati na hormonalnu ravnotežu u telu, uključujući proizvodnju estrogena i progesterona.

Poboljšanje Plodnosti:

Mobilisane matične ćelije mogu podržati proces folikulogeneze, što je ključno za formiranje zdravih folikula i ovulaciju.

Smanjenje Upale i Oksidativnog Stresa:

Matične ćelije imaju antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja mogu smanjiti upalu i oksidativni stres u jajnicima.

Poboljšanje Kvaliteta Jajnih Ćelija:

Terapija matičnim ćelijama može poboljšati mikrookruženje u jajnicima i stimulisati rast zdravih jajnih ćelija.

bottom of page