top of page

SEGOVA
BUSTER

Program Rejuvenacije Jajnika

Микроскопски приказ ембрионалних матичних ћелија_едитед.јпг

Kako bi podržali i poboljšali efekte SEGOVA programa rejuvenacije jajnika, tim profesora Ljubića je uveo nove tehnologije. Osnovni princip terapije pojačanja uključuje primenu AMSC matičnih ćelija (svežih ili odmrznutih),  čime se srvara sinergija i pojaćava efekat pojedinačnih vrsta matičnih ćelija.

1. AMSC (Apheresis Mobilized Stem Cells):AMSC su matične ćelije (uglavnom hematopoetske) iz periferne krvi nakon mobilizacije koštane srži, prikupljene putem afereze, postupka koji uključuje sakupljanje krvi iz venskog sistema i izolaciju matičnih ćelija pomoću zatvorenih automatskih sistema. Kapacitet AMSC za diferencijaciju, imunomodulaciju i angiogenezu rezultira poboljšanjima u nivoima hormona, aktivaciji folikula, angiogenezi i funkcionalnom obnavljanju jajnika. AMSC imaju antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja mogu smanjiti upalu i oksidativni stres u jajnicima i endometrijumu. Poboljšanje ovarijalnog mikrookruženja stimuliše bolji kvalitet jajnih ćelija i smanjuje rizik od genetskih abnormalnosti kod potomstva. Ovu terapiju podržavaju faktori rasta hcPRP i bioregenerativni fibrin BRF. Postoje dve glavne razlike u poređenju sa standardnim SEGOVA programom:

  • Dobijanje ćelija je mnogo manje komplikovano i nije vezano za invazivne hirurške procedure koje zahtevaju hospitalizaciju.

  • Broj dobijenih ćelija je višestruko veći, kao i količina materijala - omogućavajući zamrzavanje (krioprezervaciju) dela koji se ne može ubrizgati u jajnike u jednom aktu i njegovo čuvanje za kasnije intraovarijalne buster injekcije.

 
2. Krioprezervisane eferzom mobilisane matične ćelije (cAMSC): Nakon odmrzavanja, ove ćelije zadržavaju vitalnost i pozitivne efekte AMSC na ovarijalno tkivo u koje su transplantirane. Ovaj postupak se najčešće obavlja kao dnevni postupak.
 
3. Terapijska plazmafera (TPE). Terapijska plazmafera osvežava plazmu pacijenta uklanjanjem čestica koje doprinose funkcionalnom poremećaju i starenju. TPE uključuje uklanjanje, tretman i vraćanje krvne plazme u telo, promovišući prelazak na mlađi sistemski proteom, uključujući pro-regenerativne, anti-kancerogene i apoptotične regulatore u cirkulišućim ćelijama. Ove ćelije imaju smanjenu ćelijsku senescenciju i manje oštećenja DNK.

bottom of page