top of page

SEGOVA
Program

Program Rejuvenacije Jajnika

3Д приказивање мезенхималних ембрионалних и ткивно специфичних матичних ћелија

SEGOVA je grupa bioloških postupaka i metoda osmišljenih od strane tima profesora Aleksandra Ljubića s ciljem poboljšanja opšteg i reproduktivnog zdravlja putem obnavljanja gonadalne funkcije i time poboljšanja kvaliteta života. Biološki proces podmlađivanja jajnika, nazvan SEGOVA, zasniva se na autolognoj, organskoj regeneraciji gonada,uz korišćenje faktora rasta, bio-regenerativnog fibrina, matičnih ćelija i genetskog unapređenja.

Specifičnost i jedinstvenost SEGOVA postupka je u tome što je SEGOVA sofisticiran, najnapredniji biotehnološki program pomlađivanja, potpuno autologne, organske prirode, bez prisustva hemikalija i lekova.

Prva slova akronima SEGOVA predstavljaju specifične postupke:

S - Terapija matičnim ćelijama

Terapija matičnim ćelijama koristi matične ćelije dobijene iz tela pacijenta. Ova terapija ima za cilj da podstakne postojeće nediferencirane ovarijalne matične ćelije da se razviju u nove jajne ćelije i ćelije koje proizvode hormone.

E - Energija

Moderne biološke procedure koje koriste matične ćelije i njihove proizvode - egzozome, mogu pozitivno uticati na količinu i kvalitet mitohondrija. Povećanje proizvodnje mitohondrijske energije u ovarijalnim ćelijama može se postići i specifičnim režimom fizičke aktivnosti - HIIT (trening visokog intenziteta sa intervalima). HIIT je kombinacija visoko intenzivnog, intermitentnog, specifičnog anaerobnog vežbanja.

G - Terapija faktorima rasta PLPR

Kontrolni mehanizmi obično se sastoje od različitih faktora rasta. Ovi faktori rasta dobijaju se iz ćelijskih elemenata krvi pacijenta. Unutar jajnika, oni kontrolišu stvaranje i rast jajnih ćelija i okolnih ćelija odgovornih za proizvodnju hormona.

OVA - Aktivacija ovarijalnog tkiva in vitro

Proizvodnja jajnih ćelija - oogeneza, zavisi od pravilne genetske kontrole. Hippo put sadrži nekoliko negativnih regulacija rasta. AKT put ima ključnu ulogu u inicijaciji rasta folikula. In vitro aktivacija ovarijalnog tkiva predstavlja autologno genetsko lečenje gonadalnog tkiva (promocijom AKT-a i blokiranjem Hippo puta) kako bi se obnovile reproduktivne i endokrine funkcije jajnika.

SEGOVA se sastoji od nekoliko odvojenih procedura integrisanih u zajednički projekat usmeren na podršku, povećanje i/ili stvaranje elemenata neophodnih za normalnu gonadalnu funkciju. SEGOVA je biološka regenerativna terapija koja je sprovedena kod nekoliko stotina pacijenata. Hormonalni rezultati - uspeh SEGOVA programa u endokrinološkim terminima bio je prisutan kod 85% pacijenata, uspeh u smislu poboljšanja nivoa hormona (AMH, FSH, LH, E2, Pg) do 30%, u trajanju od više od 2 godine. Sa reproduktivnog stanovišta - pojavu folikula imalo je 61% pacijenata, jajne ćelije 24%, a embriona 17% pacijenata. Trudnoća je postignuta kod 15% praćenih pacijenata, a 10% je imalo porođaj*.

*Rezultati nisu konačni budući da je 23 embriona (od 71 dobijena) zamrznuto.

Saznajte više o najnovijim programima:

bottom of page