top of page

NOVOSTI

Ostanite informisani

Bio delivery by professor Ljubic
Ovarian rejuvenation procedure
PROFESOR LJUBIĆ JE OBJAVIO RAD U PRESTIŽNOM ČASOPISU ZA PERINATALNU MEDICINU O INOVATIVNOJ TEHNOLOGIJI BIOLOŠKIH REGENERATIVNIH PROCEDURA U POROĐAJU.

28. novembar 2022

ULOGA TERAPIJA ĆELIJA I GENA U LEČENJU NEPLODNOSTI KOD PACIJENATA SA TIROIDNOM AUTOIMUNOŠĆU

1. septembar 2022

UTICAJ AUTOLOGNE IN VITRO AKTIVACIJE OVARIA PUTEM MATIČNIH ĆELIJA I FAKTORA RASTA NA ENDOKRINU I REPRODUKTIVNU FUNKCIJU PACIJENATA SA INSUFICIJENCIJOM OVARIA

22. avgust 2022

bottom of page