top of page

TPE

Terapijska izmenaa plazme (TPE - Therapeutic Plasma Exchange), ili plazmafereza, uklanja čestice koje su poznati uzročnici bolesti i ubrzanog starenja.

TPE je medicinski postupak koji podrazumeva uklanjanje, tretiranje i vraćanje krvne plazme u organizam. TPE promoviše globalni prelazak u mlađi sistemski proteom, uključujući mladalačke pro-regenerativne, antikancerogene i apoptotske regulatore, kao i mladalački profil markera u cirkulišućim ćelijama, sa smanjenom ćelijskom senescencijom i manje oštećenim DNK.

  • Ravnoteža elektrolita: Održavanje ravnoteže elektrolita ključno je za podršku funkciji ćelija, signalizaciji nerva i kontrakciji mišića.

  • Suplementacija hranljivim materijama: Dodavanje esencijalnih vitamina, minerala i hranljivih materija u zamensku tečnost može pomoći u obnavljanju nedostataka i podršci opštem nutritivnom statusu.

  • Antioksidansi: Uključivanje antioksidansa u zamensku tečnost može pomoći u neutralizaciji slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa, povezanog sa biološkim starenjem i bolestima povezanim sa starenjem.

  • Antiinflamatorni agensi: Dodavanje antiinflamatornih jedinjenja u zamensku tečnost može pomoći u ublažavanju hronične upale, povezane sa procesom starenja i razvojem bolesti povezanih sa starenjem.

  • Balansiranje hormona: U zavisnosti od individualnih zdravstvenih potreba, terapija balansiranje hormona može se smatrati kao sastavni deo TPE terapije za dugovečnost.

  • Hidratacija i balans tečnosti: Održavanje adekvatne hidratacije i ravnoteže tečnosti ključno je za podršku zdravlju kardiovaskularnog sistema, funkciji bubrega i opštim fiziološkim procesima.

  • Balans pH vrednosti: Održavanje odgovarajuće ravnoteže pH vrednosti u zamenskoj tečnosti važno je za podršku metaboličkim procesima i funkciji ćelija.

  • Modulacija mikrobiote: Razmatranje intervencija za modulaciju crevne mikrobiote, poput prebiotika, probiotika ili transplantacije fekalne mikrobiote, može pozitivno uticati na zdravlje creva, imunitet i opštu dugovečnost.

bottom of page