top of page
  • Writer's pictureprofaleksandarljub

Evrovizijska pobeda i IVF: Otkrijte neočekivanu povezanost ili Nebinarni - Novi izazovi za IVF

Nemo Mettler, Photograph: Jessica Gow/AP
Nemo Mettler, Photograph: Jessica Gow/AP

Nedavna pobeda švajcarskog pevača Nema Mettlera na Evroviziji značila je da prvi put jedna ne-binarna osoba pobedi na ovom muzičkom takmičenju. Ovaj događaj je obuhvaćen od strane svetskih medija, donoseći novu pažnju ne-binarnoj zajednici. Štaviše, prema izveštaju The Guardiana, Mettler je nakon svoje pobede pozvao svoju zemlju da dozvoli upis trećeg pola u zvanične dokumente.

 

Neizbežno je da ova nova realnost utiče na različite oblasti, a ja ću se fokusirati na medicinu i vantelesnu oplodnju (IVF). Tehnologije asistirane reprodukcije, uključujući vantelesnu oplodnju (IVF), tradicionalno su bile dizajnirane i korišćene u okviru binarnog sistema muških i ženskih reproduktivnih sistema. Međutim, sa sve većim priznanjem i vidljivošću ne-binarnih i rodno raznolikih osoba, postoji sve veća potreba da se adresiraju opcije plodnosti i reprodukcije u ovoj populaciji.

 

Naša profesija se već suočila sa potrebom da prizna specifičnosti LGBT populacije. Prilagođavanja u IVF praksi su uglavnom bila tehničke prirode, uključujući promene u zakonodavnim uslovima, kao i etička, religijska i socijalna razmatranja. Ove adaptacije su bile povezane sa individualnim percepcijama lekara i medicinskog osoblja, kao i sa reorganizacijom rada intitucija. Međutim, izostala je adekvatna sistemska reakcija struke.

 

Nedavno pojavljivanje i brza ekspanzija nebinarne populacije predstavljaju novi izazov za IVF i zahtevaju drugačiju reakciju struke. Trebalo bi razmotriti: inkluzivni jezik i prakse, podršku i resurse, zakonske i etičke norme, kao i potrebu zajedničkog donošenja odluka. Postoje i medicinske specifičnosti kao što su: sveobuhvatna procena plodnosti, hormonska terapija i očuvanje plodnosti, razmatranje reproduktivnih opcija. Na sistemskom nivou, neophodno je razumeti specifične potrebe ovih populacija i organizovati potrebne adaptacije sistema IVF.

 

Ove modifikacije bi minimalno uključivale:

 

·      Edukacija osoblja: Obuka medicinskog osoblja za efikasnu komunikaciju i rad sa ne-binarnim osobama sa poštovanjem dostojanstva.

·      Organizacioni i tehnički kapaciteti: Prilagođavanje objekata i resursa kako bi se zadovoljile potrebe ne-binarnih pacijenata.

·      Dokumentacija: Ažuriranje formulara i evidencija kako bi uključili opcije izvan tradicionalnih muških i ženskih kategorija.

·      Zakonodavstvo: Zalaganje za promene zakona kako bi se prepoznala i podržala prava ne-binarnih osoba u medicinskim kontekstima, uključujući IVF.

·      Verovatno još mnogo toga.

 

Adresiranje ovih oblasti pomoći će da proces IVF-a bude inkluzivan i pun poštovanja prema ne-binarnim osobama, pružajući im isti nivo nege i pažnje kao i svakom drugom pacijentu.

 

Zaključno, reprodukcija putem IVF-a u ne-binarnoj populaciji zahteva holistički i afirmativni pristup koji se fokusira na individualnu autonomiju, informisano donošenje odluka i negu koja je puna poštovanja i inkluzivna. Prepoznavanjem i adresiranjem jedinstvenih potreba i iskustava ne-binarnih osoba na sistemskom nivou, zdravstveni radnici mogu pomoći da sve osobe imaju pristup sveobuhvatnom tretmanu u skladu sa njihovim reproduktivnim ciljevima i identitetima.

 


                                                      profesor Aleksandar Ljubić327 views0 comments

コメント


bottom of page