top of page

OVARIJALNI hC PRP/BRF

Aplikacija visoko koncentrisane plazme obogaćene trombocitima/biološki regenerativni fibrin na jajnike.

Neplodnost uzrokovana oštećenom funkcijom gonada posebno je izazovna za lečenje, jer najefikasnije metode lečenja (IVF sa stimulacijom jajnika) ne daju željene rezultate. Ovaj problem je posebno istaknut odgađanjem reprodukcije do kasnijeg životnog doba kada procesi starenja gonada doprinose manjem uspehu lečenja. Mlade žene sa oslabljenom funkcijom jajnika, kao i žene u poznim reproduktivnim godinama, imaju minimalnu šansu da postanu majke.

Biološke terapije su inovativan pristup lečenju za sve ove pacijente kako bi se obnovila funkcija gonada i plodnost. Biološke terapije, zasnovane na ćelijama i njihovim proizvodima, koriste različite ćelije kao što su visoko koncentrisani trombociti/leukociti u obogaćenoj plazmi (hcPRP, PLRP), bioregenerativni trombocitima obogaćeni fibrin (BRF) ili leukociti (L-BRF).

hcPRP je frakcija krvi dobijena posebnim automatizovanim centrifugiranjem koja sadrži 4 do 8 puta veću koncentraciju trombocita u poređenju sa celokupnom krvlju. Trombociti su krvni elementi koji igraju fundamentalnu ulogu u zgrušavanju krvi i procesu zarastanja povređenih tkiva. Oni sadrže brojne faktore rasta koji podržavaju proliferaciju ćelija, poboljšavaju vaskularizaciju i imaju imunomodulatorni efekat. Imajući u vidu da su u hcPRP trombociti višestruko koncentrisani, njihov efekat je mnogo potentniji.

BRF - autologno aktivirani hcPRP se može primeniti samostalno ili u kombinaciji sa autolognim aktiviranim BRF-om, koji zadržava faktore rasta lokalno u tkivu i služi kao supstrat. Ovi proizvodi igraju važnu ulogu u međućelijskoj komunikaciji i modulaciji imunog odgovora, doprinoseći tako regenerativnom efektu, poboljšanju funkcije jajnika i regulaciji hormonalnog statusa.

Glavna indikacija za ove procedure je neuspeh funkcije gonada - jajnika. Uvek se javlja u poznim reproduktivnim godinama, obično od 40-e godine, ali uglavnom posle 45-e godine života. Kada se ovo popuštanje javi pre 40-e godine, naziva se preranim (POI - ranom insuficijencijom jajnika). Ovi pacijenti obično imaju vrlo mali broj folikula i jajnih ćelija. Posebna kategorija u ovoj grupi su pacijenti sa lošim odgovorom na stimulaciju tokom IVF-a (dobijene do tri ćelije; loš odgovor). Ova tehnologija pokušava da ispravi ne samo broj dobijenih ćelija već i njihovu kvalitetu. Problem kvaliteta ćelija se manifestuje pojavom praznih folikula, degenerisanih ćelija, nedostatkom oplodnje ili kašnjenjem u razvoju embriona.

U protokolima stimulacije, pored ubrizgavanja hcP(L)RP-a i BRF-a, koristi se stimulišući luteinizirajući hormon (FSH, LH), a ponekad i male doze humanog horiogonadotropnog hormona (hCG). Ovi proizvodi igraju važnu ulogu u međućelijskoj komunikaciji i modulaciji imunog odgovora, doprinoseći tako regenerativnom efektu, poboljšanju funkcije jajnika i regulaciji hormonalnog statusa. FSH i LH su hormoni koje luči hipofiza, a učestvuju u regulaciji hormonalne reproduktivne ravnoteže. Pored toga, eksterna primena FSH i LH-a je deo standardnih protokola stimulacije u procesu in vitro fertilizacije. Nadalje, dokazana je sinergijska - kumulativna akcija ovarijalne terapije hcPRP i PRF, sa povećanim uspehom ako se daju u nekoliko uzastopnih ciklusa.

Opisani tretman predstavlja jedinstvenu kombinaciju bioloških terapija i IVF tehnika i značajno povećava mogućnost dobijanja kvalitetne jajne ćelije, što je jedan od najvažnijih preduslova za uspešnu oplodnju i trudnoću. Ovaj postupak se sprovodi u uslovima analgo-sedacije, pod ultrazvučnom kontrolom. Može se izvoditi odvojeno, ili kao jedna od procedura u okviru jedinstvenog programa rejuvenaciju jajnika - SEGOVA.

bottom of page