top of page

Bio IVM

Biološka in vitro maturacija (Bio IVM - Biological In Vitro Maturation) odnosi se na aspiraciju nezrelih jajnih ćelija iz malih antralnih folikula i/ili tkiva jajnika i njihovo sazrevanje van tela žene, u laboratorijskim uslovima, koristeći biološke agense. Najosetljiviji deo procesa sazrevanja kvalitetne jajne ćelije u jajniku dešava se tokom poslednjih nekoliko nedelja pre ovulacije. In vitro maturacija (IVM) omogućava da se prevaziđu problemi koji se javljaju tokom kasne, najosetljivije faze diferencijacije.

Pacijentkinje koje nemaju kvalitetnih jajnih ćelija karakteriše:

a) nedovršen rast folikula 

b) prazni zreli folikuli

c) jajne ćelije nepravilnog oblika

d) zastoj u sarevanju (GV ili MI)

e) jajne ćelije koje se ne mogu oploditi

f) embrioni loše morfologije/formodinamike 

g) prestanak rasta i razvoja embriona.

Nakon kratke pripreme koja traje nekoliko dana, nezrele jajne ćelije se sakupljaju koristeći specifične tehnike i instrumente iz malih folikula ili tkiva, pod ultrazvučnom kontrolom. Tkivo i ćelije potom nastavljaju proces zrenja u laboratorijskim uslovima. Nakon aspiracije sadržaja folikula ili tkiva, sledi period inkubacije u specifičnim medijima obogaćenim autologno aktiviranim visoko koncentrisanim PRP faktorima rasta koji podstiču zrenje. Kada dostignu odgovarajući stadijum, ćelije se mogu koristiti za IVF ili zamrznuti za buduću upotrebu.

 

Indikacije:

 • Osobe sa smanjenom funkcijom jajnika / insuficijencijom jajnika

 • Loš kvalitet jajnih ćelija ili embriona

 • Zastoj u rastu folikula

 • Problemi u finalnoj maturaciji jajne ćelije

 • Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

 • Očuvanje plodnosti kod pacijenata pre drugih agresivnih metoda lečenja.

 

Faze postupka:

 • Obrada uzorka krvi za ekstrakciju faktora rasta

 • Optimizacija sa koncentracijom trombocita i faktora rasta

 • Priprema autolognih aktivatora - trombina

 • Ultrazvučno vođena aspiracija malih folikula i/ili biopsija ovarijalnog tkiva

 • In vitro inkubacija u specifičnim medijima obogaćenim autologno aktiviranim hc PRP (2-10 dana)

bottom of page