top of page

ENDOMETRIJALNI hC PRP/BRF

Poboljšanje endometrijalne receptivnosti visoko koncentrisanom plazmom bogatom trombocitima/bioregenerativnim fibrinom.  

Začeće, razvoj i rođenje zdravog deteta zavise od niza veoma složenih procesa, sa velikim brojem kontrolnih mehanizama koji koordinišu interakcije embriona i endometrijuma. Endometrijum igra veoma važnu ulogu u uspostavljanju i održavanju trudnoće. U prirodnom menstrualnom ciklusu, endometrijum postaje receptivan za implantaciju embriona otprilike 6 dana nakon ovulacije, u vreme kada embrion dostiže stadijum blastociste. Tada dolazi do niza interakcija između blastociste i endometrijuma, što kulminira formiranjem veze sa vaskulaturom majke. Uspešna implantacija zavisi od koordinirane akcije između intrauterinih faktora i embriona. Nedovoljna receptivnost endometrijuma je jedan od glavnih razloga za neuspeh postupaka vantelesne oplodnje. Biološke terapije, zasnovane na ćelijama i njihovim proizvodima, koriste različite ćelije poput trombocita/leukocita u obogaćenoj plazmi (PRP, PLRP), trombocitima bogatom fibrinu (PRF) ili leukocitima (L-PRF) kako bbi poboljšale endometrijsku receptivnost.

hcPRP

Visoko koncentrovana plazma obogaćena trombocitima (PRP - Platelet-rich Plasma) je frakcija krvi dobijena specijalnim automatizovanim procesom centrifugiranja koji sadrži od 4 do 8 puta veću koncentraciju trombocita u odnosu na punu krv. Trombociti su krvni elementi koji igraju fundamentalnu ulogu u zgrušavanju krvi i procesu zarastanja povređenih tkiva. Nakon aktivacije, oni oslobađaju veliki broj različitih faktora rasta, komponenti koje podstiču rast i regeneraciju ćelija. Imajući u vidu da su u PRP višestruko trombociti koncentrisani, njihov efekat je znatno jači.

BRF

Bioregenerativni fibrin je autologni proizvod koji se dobija iz krvne plazme višestrukim filtracijama tokom kojih se koncentrišu proteini neophodni za zgrušavanje krvi. BRF je biorazgradiva komponenta čiji se pozitivan efekat na ishode hirurških procedura ogleda u poboljšanju hemostaze, smanjenju gubitka krvi i dodatnom smanjenju postoperativnih komplikacija.

PRP se može primeniti samostalno ili u kombinaciji sa autolognim BRF-om, koji zadržava faktore rasta lokalno u tkivu i služi kao supstrat. Ovi proizvodi igraju važnu ulogu u međućelijskoj komunikaciji i modulaciji imunog odgovora, što doprinosi regenerativnom efektu, poboljšanju funkcije jajnika i regulaciji hormonalnog statusa. S obzirom da se radi o autolognom proizvodu, primena BRF-a ne dovodi do inicijacije inflamatornog odgovora i nema rizika od infekcija. Novoformirana fibrinska mreža je idealna autologna biološka skela. Ova autologna skela zadržava materijal koji se nanosi na jajnike i sprečava ili smanjuje ulazak u sistem cirkulacije. BRF služi kao skela za zadržavanje faktora rasta u subendometrijskom sloju. Efekat BRF-a se manifestuje u produženju dejstva i potenciranju lokalnih efekata aktivnih principa drugih bioloških terapija.

Pored hcPRP/BRF, dodatak određenih hormona, poput hCG, deluje putem lokalnih endokrinih mehanizama kako bi se povećala receptivnost.

Administracija PRP-a, radi poboljšanja receptivnosti, postaje jedan od fokusa asistiranih reproduktivnih tehnika. Naučnici su otkrili da intrauterina administracija autolognog PRP-a povećava stope trudnoće i živorođenja, posebno kod pacijenata sa tankim endometrijumom.

KAKO IZGLEDA PROCEDURA?

Procedura se sastoji od dve faze:

  1. Vađenje krvi i priprema PRP-a

  2. Intrauterina administracija PRP-a (ispiranje uterusa aktiviranim supstratom; subendometrijske injekcije pod ultrazvučnim nadzorom)

Cela procedura je potpuno bezbolna i ne zahteva hospitalizaciju. Na ovaj način, endometrijum se prirodno obogaćuje autolognim faktorima koji utiču na receptivnost endometrijuma. Komponente periferne krvi, poput trombocita, imaju dokazanu ulogu u remodeliranju endometrijuma i pozitivnoj koordinaciji između embriona i endometrijuma. Ovo omogućava lakšu implantaciju i poboljšava vaskularizaciju endometrijuma.

Različite studije su pokazale da kod žena sa tankim endometrijumom koje se podvrgavaju lečenju neplodnosti, rezultat intrauterine primene PRP-a je zadebljanje endometrijuma. Ova tehnika poboljšane receptivnosti endometrijuma takođe može biti primenjena pre transfera svežeg ili zamrznutog embriona kako bi se povećala stopa implantacije.

bottom of page