top of page

BITES

Biološka stimulacija testisa hcPRP/BRF (BITES - Biological Testicular Stimulation hcPRP/BRF) odnosi se na upotrebu bioloških terapija radi poboljšanja spermatogeneze, kao i hormonalne funkcije testisa.

Glavna indikacija za ove procedure je oštećenje funkcije testisa. Ova tehnologija ima za cilj da poboljša ne samo broj spermatozoida, već i njihov kvalitet. Problem kvaliteta ćelija se manifestuje kroz izgled, funkcijom i kapacitetom oplodnje jajne ćelije i stvaranjem kvalitetnih embriona.

U protokolima stimulacije, pored injekcije hcPRP i BRF, koristi se folikulostimulirajući hormon (FSH), a ponekad i male doze humanog horiogonadotropnog hormona (hCG). Ovi proizvodi igraju važnu ulogu u međućelijskoj komunikaciji i modulaciji imunološkog odgovora, doprinoseći tako regenerativnom efektu, poboljšavajući funkciju testisa i regulišući hormonalni status.

Faze:

  1. Uzimanje krvi iz vene

  2. Priprema hcPRP i BRF u zatvorenom automatizovanom sistemu

  3. Priprema aktivatora trombina

  4. Intra-testikularna aplikacija pripremljenog supstrata

Nivoi:

  • BITES osnovni nivo – Intra-testikularna aplikacija pripremljenog autologne aktiviranog hcPRP, FSH, FSH/LH, GH i hCG,

  • BITES napredni nivo - Intra-testikularna aplikacija pripremljenog autologne aktiviranog BRF, hcPRP, FSH, FSH/LH, GH i hCG.

Opisani tretman predstavlja jedinstvenu kombinaciju bioloških terapija i IVF tehnika i značajno povećava mogućnost dobijanja kvalitetnih ćelija, što je jedan od najvažnijih preduslova za uspešnu oplodnju i trudnoću. Ovo je dnevni postupak sproveden u uslovima analgo-sedacije, pod kontrolom ultrazvuka.

bottom of page