top of page

BISER-O

Biološka stimulacija receptivnosti endometrijuma i jajnika (BISER-O - Biological Stimulation of Endometrial Receptivity and Ovary) predstavlja kombinaciju naprednog BIOS-a (biološke stimulacije jajnika) i naprednog BISER-a (stimulacija receptivnosti endometrijuma). U jednom postupku postiže se stimulacija jajnika i endometrijuma.

BIOS napredni: Biološka stimulacija jajnika u Bio-IVF postupku

Osnovni aktivni princip unutar BIOS-a uključuje injekciju autologne (sopstvene) aktivirane faktore rasta iz visoko koncentrisanih trombocita (hcPRP). Dodatno, važan element BIOS-a je upotreba autolognog bio-regenerativnog fibrina (BRF), koji zadržava aktivirane faktore rasta u jajniku. Tokom ovog procesa, moguće je pojačati efekat stimulatora (FSH, LH, GH i/ili hCG) njihovim direktnim instiliranjem u jajnik.

Indikacije: Pacijenti kod kojih se očekuje poboljšanje ishooda su oni koji su pokazali:

 • slab odgovor na stimulaciju i/ili manje dobijenih ćelija od očekivanog (< 3-5 ćelija),

 • smanjen kvalitet ćelija,

 • prazan folikul,

 • neuspeh oplodnje,

 • nepravilnost razvoja embriona.

BISER napredni nivo: Biološka stimulacija receptivnosti endometrijuma u Bio-IVF postupku

Biološke terapije koriste različite ćelije poput autologno aktiviranih visoko koncentrisanih PRP-a za poboljšanje receptivnosti endometrijuma. hcPRP se može primeniti samostalno ili u kombinaciji sa autologno aktiviranim BRF-om, koji lokalno zadržava faktore rasta u tkivu i služi kao matrica. Ovi proizvodi igraju značajnu ulogu u međućelijskoj komunikaciji i imunomodulaciji, čime doprinose regenerativnom efektu, poboljšavaju funkciju endometrijuma i regulišu lokalno međućelijsko okruženje.

Indikacije: Kandidati za ovaj program su pacijenti sa problemima implantacije embriona:

 • Neuspele implantacije

 • Tanak endometrijum

 • Spontani pobačaji ili missed abortions

 

Faze:

 • Uzimanje krvi iz vene.

 • Priprema hcPRP-a i BRF-a u zatvorenom automatizovanom sistemu.

 • Priprema aktivatora trombina.

 • Ultrazvučno vođena intraovarijska aplikacija pripremljenog autolognog aktiviranog BRF-a, hcPRP-a, FSH, FSH/LH, GH i hCG-a BIOS napredni nivo.

 • Ultrazvučno vođena intrauterina subendometrijska aplikacija pripremljenog autolognog aktiviranog hcPRP-a, BRF-a i hCG-a – BISER napredni nivo.

Ova intervencija se izvodi pod lokalnom anestezijom ili analgo-sedacijom, vođena transvaginalnim ili transabdominalnim ultrazvučnim kontrolama, kao dnevna procedura (dan ciklusa: 2-4).

bottom of page